Care by Gignation

Care by Gignation är lösningen på vårdens bemanningsproblem. Vår verksamhet bygger på en matchning av rätt kompetens med rätt behov genom ett samutnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser, via nätverk och digitalisering. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ges därmed en möjlighet att välja och anta uppdrag helt efter sina egna förutsättningar. Gignation är alltså allt anställning och traditionell uthyrning av personal inte är. Vår molnbaserade plattform erbjuder ett överskådligt, snabbt, enkelt och resurseffektivt verktyg för alla led inom kompetensförsörjningen.

Bakgrund

Allt fler av vårdens medarbetare upptäcker fördelarna med ett mer uppdragsbaserat arbetsliv. Att byta arbetsmiljö eller arbeta extra genom en tidsbegränsad insats ger såväl erfarenhet som kontakter och ett friare arbetsliv.

Care by Gignations lösning har skapats för att ge de bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga förutsättningarna för både beställare (kliniker, mottagningar och äldreboenden) och utförare (vårdpersonal). Rätt personal med rätt kompetens ger vårdtagarna får den omsorg de kräver och förtjänar.

Gignations smarta lösning sparar pengar åt samhället och effektiviserar vården samtidigt som friheten för vårdpersonalen ökar.

usp

Läkare

Det finns stora möjligheter för specialistutbildade läkare att ta sig an uppdrag, och själva bestämma när och hur man arbetar. Även legitimerade läkare – utan specialistkompetens eller under ST-utbildning – är efterfrågade inom många av hälso- och sjukvårdens verksamheter, för både kortare och längre uppdrag.

usp

Sjuksköterska

Det råder en mycket stor efterfrågan på sjuksköterskor, som utför omvårdnad och andra kvalificerade vårdåtgärder. Särskilt stor är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Korta och längre uppdrag förekommer inom många verksamhetsområden.

usp

Undersköterska

Det finns idag en växande brist på undersköterskor, inte minst inom hälso- och sjukvården. En anledning är att undersköterskor utför många olika arbetsuppgifter. Kompetensbehoven finns därför både inom äldre- och funktionshinderomsorg, och inom primär- och sjukhusvård.

Så här går det till

Care by Gignations plattform bygger ett kommunicerande nätverk av beställare (kliniker, mottagningar och äldreboenden) och utförare (vårdpersonal). Det ökar utbudet av uppdrag och ger därför större valmöjligheter. Hanteringen av förmedlade uppdrag är helt digitaliserad vilket sänker vårdgivarnas kostnader och minskar administrativt merarbete.

På så sätt kan uppdrag via Gignations plattform ge läkare eller sjuksköterska en högre ersättning efter utfört uppdrag. Plattformen ger en trygg, enkel och säker hantering för den läkare eller sjuksköterska som har ett eget bolag när det gäller avtal, fakturering och annat stöd. För den som inte har ett eget bolag att fakturera ifrån erbjuds en lösning med så kallad egenanställning som ger möjlighet att fakturera för utfört arbete.

Det är delningsekonomi när den är som allra mest effektiv.