Våra ingenjörer gör skillnad

Ett hållbart samhälle är inte endast visionärt utan också genomförbart – en vision vi både kan nå och sedan fortsätta leva med. På Gignation är utveckling, hållbarhet och samhällsnytta tre väldigt viktiga begrepp. Vill du vara med och bygga framtidens lösningar? Välkommen till familjen!

Bli den bästa ingenjören du kan bli!

Att arbeta uppdragsbaserat med fokus på det du är bäst på skapar ett starkt incitament till att kontinuerligt utvecklas! Hos oss sker detta alltid på dit eget initiativ och dina egna villkor, hos oss är nätverkets kunskap prioriterat. Vi ser att detta leder till att kompetensnivån på den svenska arbetsmarknaden utvecklas vilket är nyckeln till bibehållen konkurrenskraft.

Exempeltjänster

usp

Konstruktörer

Hjälp din uppdragsgivare att konstruera eller uppfinna en ny innovativ lösning som skapar användarvärde!

usp

Mjuk- & hårdvaruarkitekter

Var spindeln i nätet och säkra en helhetssyn över din uppdragsgivares IT-struktur. Bli en stark länk mellan de personer som utvecklar tekniken och de som använder den!

usp

Systemingenjörer

Led eller medverka i arbetet kring tekniska designfrågor så att den övergripande designen och kopplingen mellan olika delsystem hänger ihop och uppfyller din uppdragsgivares krav!

Jobba ihop, väx tillsammans

Ungefär 20 procent av den svenska arbetsstyrkan arbetar idag uppdragsbaserat och gruppen växer snabbt. Samtidigt är det lättare än någonsin att arbeta flexibelt och på distans. Den så kallade “gigekonomin” kommer att fortsätta att växa kraftigt under de kommande åren. En stark drivkraft bakom detta är en vilja att kunna arbeta mot ett tydligt varför och gärna med ett högre syfte så som att kunna skapa en högre innovationstakt som skapar samhällsnytta och hållbarhet.

Det är här Engineers by Gignation kommer in i bilden.

På vår plattform ryms alla typer av ingenjörer som genom ett dynamiskt nätverk, bra kompetensmatchning och möjligheten till kontinuerligt lärande bidrar till företag och samhälle. Så hos oss på Gignation får du mer än bara en marknadsplats, det är en mötesplats där både företag och ingenjörer kan jobba ihop och växa tillsammans. Det är en plattform för livslångt lärande och relationsbyggande.

Skapa ditt nätverk med oss idag

Gå vidare till plattformen för att registrera ditt konto och komma igång.