I vårt nätverk finns framtidens jurister

Juristyrket håller på att omformas och digital interaktion samt produktifiering av juristtjänsterna är två starka trender. När du ansluter dig som jurist till Gignation eller som företag hittar din kompetens hos oss är det alltid resultatet som är i fokus inte antalet timmar som läggs.

Den digitala juristen

Hos oss hittar du jurister som redan tagit steget, som ser nyttan av digitalisering på samma sätt som har krävts av andra branscher. Vårt nätverk möjliggör förflyttningen från tjänster som utförs ”one to one” till tjänster som utförs ”one to many”. Effekten av detta är uppenbar, om flera kan ha nytta av samma tjänst så blir kostnaden för var och en av mottagarna lägre.

Exempeltjänster

usp

Avtalsrätt

Rådgivning gällande avtalsrätt och utveckling av avtal med inriktning mot B2B och B2C.

usp

Köprätt

Arbeta med t.ex. rådgivning gällande lagval då avtalsparterna har sin hemvist i skilda stater.

usp

Immaterialrätt

Agera rådgivare till innovatörer, kreatörer eller start-ups gällande till exempel patent, varumärken, mönster eller upphovsrätt.

Väx med oss

Som jurist i vårt nätverk har du alla möjligheter att njuta av fördelarna som gig ekonomin erbjuder med flexibilitet, engagemang, delaktighet, personlig utveckling och samhällsnytta. Samtidigt som du själv sätter den ersättningsnivå som håller dig motiverad! För oss är kraften i vårt nätverk viktigast vilket gör dig som individ till en nyckel. Tillsammans växer vi och gör skillnad!

Skapa ditt nätverk med oss idag

Gå vidare till plattformen för att registrera ditt konto och komma igång.